HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁC ĐỒNG CHÍ CHI ỦY VIÊN VÀ HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CHI BỘ CÔNG TY HUDSE NĂM 2021

Thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), ngày 09/12/2021, tại Văn phòng Công ty, Chi ủy Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUDSE đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy và cá nhân các đồng chí Chi ủy viên Chi bộ; Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên Chi bộ năm 2021.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy cấp trên có đồng chí Lại Thị Thu Hương, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm tra Kiểm soát Tổng công ty dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đậu Hoài An, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã yêu cầu và đề nghị các đồng chí Chi ủy viên Chi bộ quán triệt tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, trung thực, thẳng thắn, đoàn kết; khắc phục tình trạng hình thức, nể nang, né tránh, ngại va chạm, khen ngợi lẫn nhau, ít góp ý cho nhau về hạn chế, khuyết điểm, yếu kém; đồng thời làm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị đã tiến hành kiểm điểm và bỏ phiếu biểu quyết xếp loại đối với tập thể Chi ủy, các đồng chí Chi ủy viên trong Chi bộ theo đúng quy định và hướng dẫn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lại Thị Thu Hương, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm tra Kiểm soát Tổng công ty đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Chi ủy Chi bộ Công ty HUDSE trong lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên Công ty vượt lên khó khăn, thách thức nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng kéo dài của đại dịch Covid-19 để thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong năm 2021. Theo đồng chí Lại Thị Thu Hương, Chi ủy Chi bộ Công ty HUDSE đã nghiêm túc chuẩn bị và thực hiện việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại theo đúng quy định. Đồng chí tin tưởng những hạn chế, tồn tại cũng như các giải pháp khắc phục đưa ra trong đợt kiểm điểm này sẽ nhanh chóng được thực hiện để Chi ủy Chi bộ Công ty tiếp tục lãnh đạo Công ty và cán bộ đảng viên, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, duy trì là đảng bộ “trong sạch, vững mạnh”.

Trước đó vào ngày 08/12/2021, Chi ủy Chi bộ Công ty HUDSE cũng đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại đảng viên Chi bộ năm 2021. Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã nghiêm túc, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và đóng góp ý kiến tới từng cá nhân đảng viên để khắc phục, cùng nhau tiến bộ. Hội nghị cũng đã tiến hành kiểm điểm và bỏ phiếu biểu quyết xếp loại đối với các đồng chí đảng viên trong Chi bộ theo đúng quy định và hướng dẫn.

Tin Liên Quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tắt Quảng Cáo [X]
anh-qc